Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro pobyt

 

Rodinné a mateřské centrum JONÁŠ (RMC Jonáš)  je určeno pro děti všech věkových kategorií, pro jejich rodiče i další rodinné příslušníky, pro všechny, kteří zde chtějí stávit příjemné chvíle se svými přáteli a chtějí se dozvědět něco nového...

Proto je důležité, abychom všichni dodržovali níže popsaná pravidla při pobývání v prostorách RMC Jonáš.


Při vstupu do RMC Jonáš:

 • dbejte na pečlivé zavírání vchodoových dveří, chráníte své vlastní věci - v případě ztráty či poškození Vašich věcí RMC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu
 • přezouvejte se
 • svrchní oděv uložte v šatně
 • po příchodu se zapište do knihy návštěv a zaplaťte služební mamince
 • nenavštěvujte RMC v době nemoci!

 

Během pobytu v RMC Jonáš: 

 • zodpovědnost za dítě nese jeho rodič po celou dobu pobytu
 • jíst je dovoleno jen u stolů k tomu určených, nedovolujte dětem chodit po herně se svačinkou a pitím
 • se svými dotazy, problémy či přáními se obracejte na služební maminku
 • průběžně se podílejte na úklidu hraček
 • za chování dítěte k ostatním dětem, za jeho bezpečnost a manipulaci s hračkami zodpovídá jeho rodič
 • každou vzniklou škodu je třeba hlásit
 • v RMC Jonáš je k dispozici nočník a dětské prkénko, prosíme maminky, aby vše udržovaly v čistotě, zkontrolovaly po odchodu svých dětí toaletu a vodovodní baterii, zda je vypnutá
 • pohyb po RMC Jonáš je možný jen v prostorách k tomu určených!

 

Při odchodu z RMC Jonáš: 

 • zkontrolujte, zda jsou uklizeny hračky po Vašem dítěti
 • překontroujte si v šatně všechny věci
 • odneste s sebou použité papírové pleny
 • pečlivě za sebou zavřete vstupní dveře

 

V prostorách RMC je zakázáno kouřit a používat i jiné návykové látky!